A+
A-
X
06
czerwca
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 06.06.2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 06.06.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w MASTER TRUCK SHOW 2018 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

UWAGA!!! Zmiana w załączniku nr. 1

Zmiana załącznika nr 1 – formularz ofertowy. Dopasowanie formularza do wymogów zapytania ofertowego – usuniecie miejsca na wpisanie nazwy hoteli z uwagi na fakt, że przedmiotem zapytania ofertowego nie jest usługa organizacji noclegu.

UWAGA!!! Pytania i Odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 06.06.2018 r.

 

Pytanie 1: Czy stoisko będzie realizowane w hali wystawowej, czy też na zewnątrz.(pyt. od INTERSERVIS Sp. z o.o.)

Odp: Na zewnątrz.

Pytanie 2: Czy dysponujecie Państwo obrysem stoiska i dokładnym rozmieszczeniem namiotu względem reszty stoiska. (pyt. od INTERSERVIS Sp. z o.o.)

Odp: Wymiar stoiska to 50 m2, z czego 50 % to namiot względem reszty stoiska.

Pytanie 3: Jak należy rozumieć sformułowanie - bardziej otwarte (pyt. od INTERSERVIS Sp. z o.o.)

Odp:Oznacza zabudowane trzy ściany powierzchni stoiska i zamknięte zaplecze.

Pytanie 4: Czy zaplecze w namiocie może być wykonane ze standardowej zabudowy targowej w systemie Octanorm czy w innej technologii. (pyt. od INTERSERVIS Sp. z o.o.)

Odp: Kwestia rodzaju zabudowy targowej nie jest sprecyzowana, prosimy o propozycje.

Pytanie 5: W jakiej technologii powinna być wykonana ścianka z ekspozycją części samochodowych i gdzie umieszczona (w namiocie, na zewnątrz). (pyt. od INTERSERVIS Sp. z o.o.)

Odp: Rodzaj technologii nie jest sprecyzowany, prosimy o propozycje. Jeśli chodzi o umiejscowienie to raczej na zewnątrz, z możliwością schowania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pytanie 6: Czy trawiasta nawierzchnia oznacza, użycie żywej trawy. (pyt. od INTERSERVIS Sp. z o.o.)

Odp: Nie, oznacza użycie trawy sztucznej.

Pytanie 7: W jakich godzinach mają być dostępni tłumacze. (pyt. od INTERSERVIS Sp. z o.o.)

Odp: W godzinach otwarcia stoiska, czyli w godzinach funkcjonowania targów.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 21.06.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 06.06.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Connect the dots, ul. Kościuszki, 50-012 Wrocław |15.06.2018 godz.: 14:57 |46 000 zł netto /56 580 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Connect the dots Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.