A+
A-
X
07
stycznia
2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 07.01.2020

 

Dotyczy organizacji wyjazdu i uczestnictwa Hai Heli Expo 2020 Los Angeles dla 3 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

 

„Działania biznesowo-promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego” POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Zadane pytania i udzielone do nich odpowiedzi znajdują się w załączniku. - plik edytowany

Zawiadomienie z dn.17.01.2020r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 07.01.2020r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli nastepujący wykonawcy:

Agencja Promocji Zagranicznej KONEKTgroup Sebastian Kuśmierek ul. Wąwozowa 19/33 02-796 Warszawa/ Data: 16.01.2020r. Godz.: 14:46 /Brak podania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów

CKP sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna/ Data: 16.01.2020r. Godz.: 14:44/ 46 600 zł netto/ 46 600 zł brutto

Orient Travel Sp. z o.o. ul. Warszawska 36 40-010 Katowice/ Data: 16.01.2020r. Godz.: 14:45/ 31 430 zł netto/ 31 430 zł brutto

Holiday Tour Szymon Wołkowicz Ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa /  Data: 15.01.2020r. Godz.: 13:43/ 36 358,15 zł netto/ 36 358,15 zł brutto

Cristal Travelnet Sp. Z o.o. ul. Wojska Polskiego 34 19-300 Ełk/  Data: 16.01.2020r. Godz.: 14:29/ 31 000 zł netto/ 31 000 zł brutto

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Ul. Opolska 15 40-084 Katowice/ Data: 16.01.2020r. Godz.: 14:04/ 42 175 zł netto/ 42 175 zł brutto

Biuro Turystyki BIAL – TUR Sp. z o.o. Ul. Krakowska 17 15-875 Białystok/  Data: 15.01.2020r. Godz.: 16:28/ 37 200 zł netto/ 37 200 zł brutto

Sun & More Sp. Z o.o. Ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin/  Data: 16.01.2020r. Godz.: 10:48/ 32 500 zł netto/ 32 500 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.