Zapytanie ofertowe z dn. 07.03.2018

Dodano: 2018-03-07

Zapytanie ofertowe z dn. 07.03.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową TAPA 2018 (Bangkok, Tajlandia) dla 5 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Dołączone pliki:

Zapytanie-Ofertowe-07032018-POIR-233-FFLB-INT1.pdf
Zal1-ZO-z-dn-07032018-POIR-233-FFLB.docx
Zal2-ZO-z-dn-07032018-POIR-233-FFLB.docx
Zal3-ZO-z-dn-07032018-POIR-233-FFLB.docx