A+
A-
X
07
marca
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 07.03.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 07.03.2019 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Aero 2019 (Friedrichshafen / Niemcy) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

Pytania i Odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn. 07.03.2019 r. 

Pytanie 1: Jaka jest waga szybowców, które należy przewieźć? (pyt. z firmy Art Expo sp.z.o.o.)

Odp: Waga 2 eksponatów to ok. 1000 kg każdy oraz trzeci eksponat to około 400 kg.

Pytanie 2: Jaki jest metraż stoiska oraz ekspozycja? wyspa? Półwysep? Szeregowe? (pyt. z firmy Art Expo sp.z.o.o.)

Odp: Metraż stoiska jest zawarty w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu Ofertowym. Dokładne wymiary stoiska to 23x26m. Stoisko wyspowe.

Pytanie 3: Jak należy rozumieć zapis - "stoisko modułowe"? (pyt. z firmy Art Expo sp.z.o.o.)

Odp: W Opisie Przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu Ofertowym z dn. 07.03.2019 r. jest użyte określenie: stoisko wystawiennicze/modułowe – gdzie zapis modułowe oznacza projekt stoiska w oparciu o zestaw gotowych elementów i przestrzennych nośników informacji, które dają możliwość swobodnego kształtowania treści, przestrzeni oraz formy.

Pytanie 4: Jak rozumieć zapis noclegi w pokojach 1 lub dwuosobowych? Czy decyduje o tym Wykonawca? (pyt. z firmy Art Expo sp.z.o.o.)

Odp: Należy rozumieć, iż Zamawiający przewiduje zakwaterowanie w pokojach 1 lub dwuosobowych. Konkretna struktura pokoi zostanie przedstawiona Wykonawcy dopiero po zakończeniu procedury.

Pytanie 5: Co oznacza zapis, że "Oferent powinien podać konkretne oferowanej usługi w formularzu oferty"? (pyt. z firmy Art Expo sp.z.o.o.)

Odp: Powyższy zapis oznacza, iż oferent powinien przedstawić konkretne, doprecyzowane parametry oferowanych usług, które pozwolą określić, czy przedstawiona oferta zgadza się w pełni z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6: Spedycja pyta nas jeszcze o dokładny sposób transportu, jak będzie przygotowany taki szybowiec, czy złożony, a jeżeli tak, to w jaki sposób? (pyt. z firmy Art Expo sp.z.o.o.)

Odp: Firma zajmująca się przewozem szybowców powinna mieć odpowiednie doświadczenie do transportu tego typu eksponatów. Szybowce są transportowane w stanie złożonym, w standardowy sposób złożenia dla eksponatu typu szybowiec. Dodatkowo szybowiec powinien być na czas transportu zabezpieczony przed uszkodzeniami co stoi po stronie firmy transportującej eksponat.

Pytanie 7: Czy mają Państwo zarezerwowaną powierzchnię? (pyt. z firmy Cargo Sp. z o.o. Sp. k.)

Odp: Tak

Pytanie 8: Jaka jest wielkość powierzchni? (pyt. z firmy Cargo Sp. z o.o. Sp. k.)

Odp: Metraż stoiska jest zawarty w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu Ofertowym. Dokładne wymiary stoiska to 23x26m.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 18.03.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 07.03.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. PERFEKT Anna Rudzka, ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok| Data 15.03.2019, godz: 11:44 | 227 400 zł netto / 266 592 zł brutto

2. GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. k., ul.Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów | Data 15.03.2019, godz: 11:44 | 273 000 zł netto / 304 280 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.