A+
A-
X
08
stycznia
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 08.01.2018

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 08.01.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową Plastindia - International Plastics & Exhibition (Ahmedabad, Gujarta, Indie) 4 uczestników projektu.

 

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

W ramach projektu:

„Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17,

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA !

ZAWIADOMIENIE z dn. 22.01.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 08.01.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Top Podróże Sp. z o.o. | Pl. Zwycięstwa1, 70-233 Szczecin | 53 000 zł brutto

Aina Travel Sp. z o.o. | ul. Sereno Fenn'a 14/1, 31-143Kraków | 46 612 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Aina Travel Sp. z o.o.. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.