A+
A-
X
08
kwietnia
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 08.04.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej „18 Seminarium UE-ONZ w Nowym Yorku”, 20-26.05.2022, Nowy York, USA.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Rozstrzygnięcie z dn. 25.04.2022r.:

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Sun & More/ ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin/Data: 20.04.2022r. godz.: 13:28/ 76 795 zł netto/ 76 795 zł brutto
  2. 2. GMSynergy Sp. z o.o. Sp. jawna / ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów/ Data: 21.04.2022r. godz: 9:45/ 64 000 zł netto/ 64 000 zł brutto                                                                                                                                                                                                        W wyniku oceny wybrano ofertę GMSynergy Sp. z o.o. Sp. jawna Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.