A+
A-
X
09
stycznia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 09.01.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Wings Over Wairarapa oraz AVALON 2023 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli:

1.Sun and More Sp. z o.o./ Ul. Madalińskiego 8 lok.215, 70-101 Szczecin/ 121 900 zł netto/ 121 900 zł brutto/data:19.01.2023r. godz. 09:56

2.Delta Tour Sp. z o.o./ Ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa/ oferta odrzucona/ 18.01.2023 godz. 16:58

3.Perfekt Anna Rudzka/Stanisławowo 15-604 ul. Słonecznikowa 13E/94 500 zł netto/ 94 500 zł brutto/data:18.01.2023r. godz. 11:50

4.GMSynergy sp. zo.o sp.j./ Tuszyńska 67, Rzgów 95-030/oferta odrzucona/ data:19.01.2023r. godz. 09:00

Zawiadomienie z wyboru wykonawcy znajduje się w plikach do pobrania.