A+
A-
X
09
sierpnia
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 09.08.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.08.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową TAIWAN INTERNATIONAL 3D PRINTING SHOW (Tajpej, Tajwan) dla 2 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ZAWIADOMIENIE z dn. 21.08.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 09.08.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. HOLIDAY TOUR Szymon Wołkowicz, ul. Racławicka 146, 02-117 | Data 16.08.2018, Godz: 13:18 |13 561,64 zł netto/13 561,64 zł brutto

2. ORIENT TRAVEL Sp. z o.o., ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice | Data 17.08.2018, Godz: 11:29|14 755 zł netto / 14 755 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy HOLIDAY TOUR Szymon Wołkowicz. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.