Zapytanie Ofertowe z dn. 09.08.2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 09.08.2018

Dodano: 2018-08-09

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.08.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową TAIWAN INTERNATIONAL 3D PRINTING SHOW (Tajpej, Tajwan) dla 2 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

Dołączone pliki:

Zapytanie-Ofertowe-09082018-POIR-233-FFLB-INT2.pdf
Zal1-ZO-09082018-POIR-233-FFLB-INT2.docx
Zal2-ZO-09082018-POIR-233-FFLB-INT2.docx
Zal3-ZO-09082018-POIR-233-FFLB-INT2.docx