A+
A-
X
09
listopada
2017

Zapytanie ofertowe z dn.09.11.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.11.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu i uczestnictwa w imprezie targowej UMEX 2018 (strona internetowa targów: http://www.umexabudhabi.ae/) 3 uczestników. W związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno – biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Szczegółowe zapytanie wraz z załącznikami znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

 

UWAGA !

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

PERFEKT Anna Rudzka |ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok | 116 827,65 zł brutto

 

W wyniku oceny wybrano powyższą ofertę. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.