A+
A-
X
10
września
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 10.09.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 10.09.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na targi SIAL FRANCE 2018 (Paryż/Francja) dla uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA!!! Zadane pytania i udzielone odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 10.09.2018 r.

 

Pytanie 1: Czy w przypadku noclegów dla dwóch grup osób przylatujących w innych terminach hotel powinien być bezwzględnie ten sam czy dopuszcza się możliwość zakwaterowania w dwóch różnych obiektach (tzn. w jednym obiekcie 3 osób w terminie 20-26 października, a w drugim obiekcie 8 osób w terminie 21-23 października)? (pyt. z firmy Orient Travel)

Odp: Wszyscy uczestnicy powinni zostać zakwaterowani w tym samym hotelu bez względu na daty w jakich przylatują.

 

Pytanie 2: Czy dobrze zrozumiałam, że jedna z przylatujących w dniu 21 października osób nie potrzebuje noclegu? Tzn. należy zapewnić przelot dla w sumie 12 osób (2 + 3+7), a nocleg dla 11 osób (3+8)? (pyt. z firmy Orient Travel)

Odp: Należy zapewnić taką ilość noclegów oraz lotów jaka wymieniona jest w zapytaniu ofertowym tzn:

- loty dla 2 os. wylot w dniu 21.10.2018 r., powrót do Polski w dniu 25.10.2018 r.

- loty dla 3 osób wylot w dniu 20.10.2018 r., powrót do Polski w dniu 26.10.2018 r.

- loty dla 7 osób wylot w dniu 21.10.2018 r., powrót do Polski w dniu 23.10.2018 r. oraz noclegi:

- dla 3 osób w datach 20-26.10.2018 r.

- dla 8 osób w datach 21-23.10.2018 r.

Szczegółowe dane uczestników zostaną podane wybranemu oferentowi – wykonawcy usługi, po zakończonej procedurze.

 

Pytanie 3: Czy odległość nie większa niż 20 minut od Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte należy rozumieć również jako trasę do pokonania samochodem czy w grę wchodzą tylko środki komunikacji publicznej?). (pyt. z firmy Orient Travel)

Odp: Określenie „odległość nie większa niż 20 minut od Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte” odnosi się zarówno do transportu samochodem, taksówką, jak i komunikacją miejską.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 19.09.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 10.09.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.HOLIDAY TOUR Szymon Wołkowicz, ul.Racławicka 146, 02-117 Warszawa | Data: 13.09.2018, godz: 15:07 |73 640,73 zł netto / 73 640,73 zł brutto

2. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków | Data: 14.09.2018, godz: 14:26 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia.

3. Orient Travel ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice | Data: 18.09.2018 godz: 13:03 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia

4. CKP Sp. z o.o ul. Ks. Ścigały 10, 40-208 Katowice | Data:18.09.2018, godz:14:49 | 72 400 zł netto / 72 400 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy CKP Sp. z o.o.. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.