Zapytanie Ofertowe z dn. 11.10.2019

Dodano: 2019-10-11

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Aero Expo Peru 2019 Las Palmas Air Base uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców KlastraPOIR.02.03.03-24-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w ramach Zapytania ofertowego z dn. 11.10.2018 r.

Federacja Firm Lotniczych Bielsko zawiadamia o unieważnieniu przetargu  na organizację wyjazdu i uczestnictwa w imprezie targowej AERO EXPO Peru 2019 Las Palmas Air Base dla uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego na podstawie regulaminu udzielania zamówień § 7 ust. 1 lit d).

 

Dołączone pliki:

1556012528Zal1-ZO-11.10.2019-POIR-233-FFLB-INT2 (1).docx
1556012528Zal2-ZO-11.10.2019-POIR-233-FFLB-INT2.docx
1556012528Zal3-ZO-11.10.2019-POIR-233-FFLB-INT2.docx
Zapytanie-Ofertowe-11102019-POIR-233-FFLB-INT2.pdf