A+
A-
X
12
kwietnia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 12.04.2023

 

Zawiadomienie z wyboru oferty znajduje się w załącznikach do pobrania.

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę ATLANTIS Sp. z o.o.,
która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

 

Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej "SIH and SITLM - Salon International des Transports, Logistique & Manutention de Madagascar"
w terminie 14-25.10.2023 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie


60400000-2 Usługi transportu lotniczego


60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

 

W ramach projektu: Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę ATLANTIS Sp. z o.o.,
która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert.
ATLANTIS Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 2, 43-300 Bielsko Biała, 532 000,00 zł netto/532 000,00 zł brutto/ 21.04.2023 godz. 23:15

DELTA TOUR Sp. z o.o., ul. Czerska 18 00-732 Warszawa, 699 375,00 zł netto/ 699 375,00 zł brutto/ 19.04.2023 godz. 13:57

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. J. ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów/ 464 000,00 zł netto/ 464 000,00 zł brutto/ 22.04.2023 01:44

PERFEKT Anna Rudzka ul. Słonecznikowa 13E 15-604 Stanisławowo, 558 750,00 zł netto/ 558 750,00 zł brutto/ 21.04.2023 godz. 15:39

Sun&More Sp. z o.o. ul. A. Madalińskiego 8, lok.215 70-101 Szczecin, 597 000,00 zł netto/ 597 000,00 zł brutto/ 21.04.2023 godz. 14:26