A+
A-
X
12
sierpnia
2019

Zapytanie ofertowe z dn. 12.08.2019r.

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Agritechnika 2019 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.12.08.2019r.

Pytanie 1: W nawiązaniu do zapytania ofertowego na Zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w targach AGRITECHNIKA 2019 proszę o informacje w jakich dniach przewidują Państwo noclegi w hotelu? (pyt. z ERGOEXPO)

Odp: Przewidujemy nocleg dla 4 osób w terminie od 08.11.2019r. do 16.11.2019r.

Pytanie 2: W nawiązaniu do zapytania ofertowego na Zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w targach AGRITECHNIKA 2019 proszę o uściślenie czy wymagają Państwo dołączenia do oferty projektu stoiska (pyt. ERGOEXPO)

Odp: Tak, do oferty należy dołączyć projekt stoiska.

Pytanie 3: W związku z zapytaniem ofertowym na Zorganizowanie wyjazdy i uczestnictwa w targach Agritechnika poproszę o informacje o lokalizacji  stoiska- mapka hali z zaznaczeniem miejsca zarezerwowanego dla Państwa. (pyt. ERGOEXPO) 

Odp: Nr hali: 4. Nr stoiska: E05. Poniżej  plikach do pobrania zamieszczono mapkę z zaznaczonym miejscem.

Pytanie 4: Proszę o uściślenie, bo nie wynika to z przesłanej mapki przez Państwa czy jest to stoisko narożne czy szeregowe. (pyt. ERGOEXPO)

Odp: Nasze stoisko jest otwarte z trzech stron.

 

Zawiadomienie z dn.26.08.2019r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 12.08.2019r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

ERGOEXPO POLSKA Sp. z o.o, Ul. Gwiaździsta 62/12/2 53-413 Wrocław/ Data: 22.08.2019r. Godz.:11:28/ Cena: 313 224 zł netto/ 385 265,52 zł brutto 

FSWO Sp. z o.o. Ul. Miła 19A 64-100 Leszno / Data: 22.08.2019r. Godz.: 12:26/ Cena: 309 000 zł netto/ 380 070 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę FSWO Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.