A+
A-
X
12
października
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 12.10.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w konferencji Space Tech Expo 2022 (Brema, Niemcy) w terminie 15-17.11.2022 r. uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Na adres zamawiającego, swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:
1. Why Not Travel SP. z o.o. spółka komandytowa/ ul. Malborska 56, Kraków 30-646, 41 000 zł netto/ 41 000 zł brutto/ data: 20.10.2022 godz. 15:48


W wyniku oceny wybrano ofertę Why Not Travel SP. z o.o. spółka komandytowa. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.