A+
A-
X
13
maja
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 13.05.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 13.05.2019 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Automechanika Dubai 2019 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ZAWIADOMIENIE z dn. 23.05.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 13.05.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. PERFEKT Anna Rudzka, ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo / Data 22.05.2019, godz: 14:24 / 353 300 zł netto / 437 489 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.