Zapytanie Ofertowe z dn. 13.05.2019

Dodano: 2019-05-13

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 13.05.2019 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Automechanika Dubai 2019 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

ZAWIADOMIENIE z dn. 23.05.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 13.05.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. PERFEKT Anna Rudzka, ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo / Data 22.05.2019, godz: 14:24 / 353 300 zł netto / 437 489 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.

 

Dołączone pliki:

Zapytanie-Ofertowe-13.5.2019-POIR-233-FFLB-INT2.pdf
1556012528Zal1-ZO-13.5.2019-POIR-233-FFLB-INT2 (1).docx
1556012528Zal2-ZO-13.5.2019-POIR-233-FFLB-INT2.docx
1556012528Zal3-ZO-13.5.2019-POIR-233-FFLB-INT2.docx
Zawiadomienie-ZO-13052019-POIR-233-FFLB-INT2.pdf