A+
A-
X
14
kwietnia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 14.04.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej „Japan Drone 2023, ICRAMM” – Japonia w terminie 23.06-01.07.2023 r.

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę PERFEKT Anna Rudzka
która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Cristal Travelnet Sp. z o.o./ 285 200,00 zł netto/brutto / data:26.04.2023 r. godz. 14:41
Delta Tour Sp. z o.o. 322 910,00 zł netto/brutto / data: 26.04.2023 godz. 14:06
Orient Travel Sp. z o.o. oferta odrzucona - brak parametrów
PERFEKT Anna Rudzka 251 500,00 zł netto/brutto / data: 26.04.2023 godz. 13:02
Sun & More Sp. z o.o. 276 300,00 zł netto/brutto / data: 26.04.2023 godz. 10:47
GM Synergy Sp. z o.o. 277 900,00 zł netto/brutto / baza konkurencyjności