A+
A-
X
14
sierpnia
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 14.08.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 14.08.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na imprezę targową InterDrone 2018 (Las Vegas, USA) dla 2 uczestników projektu

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA! UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dn. 14.08.2018 r. - szczegóły w dołączonych plikach.