A+
A-
X
14
września
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 14.09.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach AIRLINE & AEROSPACE MRO & FLIGHT OPERATIONS IT CONFERENCES FOR 2022 W BANGKOKU (TAJLANDIA)  uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

!!!UWAGA!!!

W dniu 20.09 treść zapytania ofertowego została edytowana:

Treść pierwotna:

2. USŁUGA TRANSPORTU ZASOBÓW:

a) Zapewnienie i opłacenie transportu wyposażenia targowego w tym eksponatów z siedziby firmy znajdującej się pod adresem: 40-082 Katowice, Sobieskiego 2, zasoby muszą dotrzeć na miejsce przeznaczenia (BANGKOK) przed 15 października 2022 r., oraz wrócić z Bangkoku do Katowic w terminie do 30 października 20222r.

b) Wymiary przewożonego wyposażenia targowego:

• 120cm x 20cm x 20cm; waga: 16kg

• 100cm x 50cm x 25cm; waga: 23kg

• 130cm x 30cm x 30cm; waga: 25kg oraz

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 26.09.2022 r. do godz. 09:00.

Nowa treść:

2. USŁUGA TRANSPORTU ZASOBÓW:

a) Zapewnienie i opłacenie transportu wyposażenia targowego w tym eksponatów z siedziby firmy znajdującej się pod adresem: 40-082 Katowice, Sobieskiego 2, zasoby muszą dotrzeć na miejsce przeznaczenia (BANGKOK) przed 15 października 2022 r., oraz wrócić z Bangkoku do Katowic w terminie do 30 października 20222r.

b) Wymiary przewożonego wyposażenia targowego:

• 120cm x 20cm x 20cm; waga: 16kg oraz

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Prosimy o przesłanie oferty w formie dokumentowej (tj. skan w formacie pdf podpisanej oferty) na adres poczty elektronicznej: przetargi@aerosilesia.eu do dnia 28.09.2022 r. do godz. 11:00.

Edytowane zapytanie ofertowe wraz z odpowiedziami na zadane pytania znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyły nastepujące podmioty:

  1. SUN & MORE SP. Z O.O/ adres: ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin/ Data: 28.09.2022 godz. 07:58/ Cena: 42 300 zł netto/ 42 300 zł brutto Maksymalną liczbę punktów uzyskała oferta firmy Sun and More Sp. z o.o. i to z nimi zostanie podpisana umowa na realizację wydarzenia.

Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.