A+
A-
X
14
grudnia
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 14.12.2021

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Expo 2020 Dubai, 26.01-03.02.2021, Dubai/ZEA.

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

UWAGA!!!! W dniu 17.12.2021r. ogłoszenie zostało zmienione - nowe zapytanie ofertowe znajduje sie w plikach do pobrania.

Zmiana - pierwotna treść:

2. USŁUGA NOCLEGU, w tym: a) Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe min. 4 gwiazdki dla: • 10 uczestników misji w dniach – 27.01 - 03.02.2022 r. – 7 noclegów; b) Hotel powinien znajdować się w miejscu dogodnym komunikacyjnie w odległości nie większej, niż 6 km od miejsca odbywania się targów.

Zmiana - nowa treść:

2. USŁUGA NOCLEGU, w tym: a) Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe min. 4 gwiazdki dla: • 10 uczestników misji w dniach – 27.01 - 03.02.2022 r. – 7 noclegów; b) Hotel powinien znajdować się w miejscu dogodnym komunikacyjnie w odległości nie większej, niż 6 km od miejsca odbywania się targów lub od centrum miasta.

W dniu 22.12.2021 dodano plik z zadanymi pytaniami i udzielonymi do nich odpowiedziami.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Orient Travel Sp. z o.o. /Ul. Warszawska 36 40-010 Katowice/ Data: 28.12.2021 godz.: 08:41/ oferta odrzucona
  2. UpHotel Sp. z o.o. / Ul. Solna 4 58-500 Jelenia - Góra/ złożone przez bazę konkurencyjności/ 81 100 zł netto/ 81 100 zł brutto
  3. Sun & More/ ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin/ złożone przez bazę konkurencyjności/ oferta odrzucona
  4. Cristal Travelnet / ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ złożone przez bazę konkurencyjności/ 88 200 zł netto/ 88 200 zł brutto
  5. GymSynergy/ ul. Tuszyńska 67, 95 030 Rzgów/ Data: 28.12.2021r. godz:10:50/ 73 000 zł netto/ 73 000 zł brutto
  6. Perfekt Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo/ Data: 28.12.2021r. godz: 10:49/ 93 500 zł netto/ 93 500 zł brutto W wyniku oceny wybrano ofertę GymSynergy Sp. z o.o.

 Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.