A+
A-
X
15
września
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 15.09.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w "Automechanika Buenos Aires 2022" Argentyna, uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyły nastepujące podmioty:
1. SUN & MORE SP. Z O.O/ adres: ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin/ Data: 27.09.2022 godz. 10:18/ Cena: 289 900 zł netto/ 289 900 zł brutto
2. GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. jawna/ adres: ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów/ Data: 27.09.2022 godz. 10:49/ Cena: 269 000 zł netto/ 269 000 zł brutto
3. Perfekt Anna Rudzka/ adres: ul. Słonecznikowa 13 e, 15-604 Stanisławowo/ Data: 27.09.2022 godz. 8:26/ Cena: 259 700 zł netto/ 259 700 zł brutto

Maksymalną liczbę punktów uzyskała oferta firmy Perfekt Anna Rudzka i to z nimi zostanie podpisana umowa na realizację wydarzenia.

Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.