A+
A-
X
15
listopada
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 15.11.2019

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Automechanika Shanghai 2019 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

 

„Działania biznesowo-promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego” POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

Zawiadomienie z dn.27.11.2019r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 15.11.2019r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

PERFEKT Expo & Events s.c. Ul. Słonecznikowa 13E 15-604 Stanisławowo / Data: 26.11.2019r. Godz.:15:46/ Cena:279 300 zł netto/ 341 354 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.