A+
A-
X
16
marca
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 16.03.2021

 

Zapytanie ofertowe z dn. 16.03.2021r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej International Conferences 2021, Alajuela, Costa Rica.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Plik z zadanymi pytaniami i udzielonymi do nich odpowiedziami został zamieszczony w plikach do pobrania.

Zawiadomienie z dn.29.03.2021r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 16.03.2021r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Attis S.C / Ul. Czerwonych Maków 10/37 / 01-493 Warszawa / Data: 25.03.2021 godz.:10:27/ oferta odrzucona

2. UpHOTEL Sp. z o.o. / Ul. Solna 4 / 58-500 Jelenia Góra / Data: 25.03.2021 godz.:10:29 / oferta odrzucona

3. Orient Travel Sp. z o.o. / Ul Warszawska 36 / 40-010 Katowice / Data: 25.03.2021 godz.:11:34 / oferta odrzucona

4. Cristal Travelnet Sp z o.o / ul.Wojska Polskiego 34/  19-300 Ełk / Data: 25.03.2021 godz.:11:45 / 166 530 zł netto/ 166 530 zł brutto

5. GymSynergy/ Tuszyńska 67 / 95-030 Rzgów /  Data: 25.03.2021 godz.:11:57 / 178 000 zł netto/178 000 zł brutto 

6. CKP Spółka z o.o. / Rynek 5 / 43-200 Pszczyna / Data: 25.03.2021 godz.:11:57 / 165 500 zł netto/ 165 500 zł brutto

7. Sun & More Sp. Z o.o. / Ul. A. Madalińskiego 8, lok. 215 / 70-101 Szczecin / Data: 25.03.2021 godz.:13:52 / oferta odrzucona

Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.