A+
A-
X
16
maja
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 16.05.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 16.05.2019 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Le Bourget Paris 2019 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.16.05.2019r.

Pytanie 1: W zapytaniu ofertowy umieszczonym przez Państwa jako wymóg doświadczenia przy organizacji stoiska targowego, lub misji na wartość 200 tysięcy. Czy ta kwota jest poprawna? Pytam ponieważ wartość Państwa zamówienia jest dużo mniejsza. (pyt. z Sun & More Sp. z o.o.) 

Odp: Wymóg doświadczenia przy organizacji stoiska targowego, lub misji na wartość 200 tysięcy PLN jest dla nas zabezpieczeniem i potwierdzeniem, że firma, która startuje w przetargu jest wiarygodna, a więc ma twarde referencje, jest na rynku aktywna i sprawdzona.  Dbając o dobro i bezpieczeństwo naszych członków stawiamy tak wysokie wymogi, aby moc wybrać najbardziej wiarygodne, rzetelne i bezpieczne firmy. Z uwagi na fakt iż jest to wymóg formalny, nie możemy od niego odstąpić.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 29.05.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 16.05.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.CKP sp. z o.o., ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna/Data 27.05.2019, godz: 11:46/ 66 900 zł netto/ 66 900 zł brutto

2.Sun&More Sp. z o.o.,ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin/ /Data 27.05.2019, godz: 10:47/ Oferta odrzucona ze względu na brak określenia konkretnych parametrów oferowanej usługi.

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy CKP Sp.z.o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.