A+
A-
X
16
maja
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 16.05.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 16.05.2019r. 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Anuga 2019 (Kolonia/Niemcy) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.16.05.2019r.

Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o informacje dotyczące lotów - nie ma bezpośrednich lotów na trasie Gdańsk - Kolonia i Wrocław - Kolonia, czy Oferent może przedstawić loty z jedną przesiadką?

 (pyt. z Sun & More Sp. z o.o.)

Odp: Tak, można zaoferować rozwiązanie alternatywne.

Pytanie 2: W podanych w zamówieniu terminach ceny hoteli są bardzo wysokie, chciałabym wobec tego zapytać czy dopuszczają Państwo zmianę w konfiguracji - na pokoje typu TWIN czy też Triple - pokoje z osobnymi pojedynczymi łóżkami? Albo - czy dopuszczają Państwo nocleg dalej niż wskazane 6 km od miejsca targów? (pyt. z Sun & More Sp. z o.o.)

Odp: Pokoje muszą być zarezerwowane zgodnie ze specyfikacją z zapytania ofertowego.

Pytanie 3: Jeśli chodzi o powierzchnię na targach - obecnie nie ma wolnych miejsc, należy wpisać się na listę oczekujących, pytanie czy posiadacie Państwo jakąś wstępną rezerwację powierzchni? (pyt. z Sun & More Sp. z o.o.) 

Odp: Powierzchnia musi być zagwarantowana, rezerwacja na liście rezerwowej nie jest dopuszczalna.

Pytanie 4: Czy możecie Państwo wydłużyć czas przesyłania ofert do godziny 14 dnia 27.05.2019? (pyt. z Sun & More Sp. z o.o.)

Odp: Nie możemy wydłużyć terminu zakończenia przetargu.

ZAWIADOMIENIE z dn. 27.05.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 16.05.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Navi360 Sp. Z.o.o., ul. Sroczyn 14, 62-280 Kiszkowo| Data 27.05.2019 10:25 | 299 120zł netto/367 917,60zł brutto

2. PERFEKT Anna Rudzka, ul. Słonecznikowa 13E 15-604 Stanisławowo| Data 27.05.2019 11:23  |158 000zł netto/187 440zł brutto

3. Sun&More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin| Data 27.05.2019 12:09

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.