A+
A-
X
17
maja
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 17.05.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 17.05.2019r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Comtrans 2019 Moskwa uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego 

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

 

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.17.05.2019r.

 

Pytanie 1: W nawiązaniu do wymogów zakupu powierzchni z zabudową stoiska wystawowego- kioski informacyjne 3 sztuki. Jakie rozmiary posiadają kioski informacyjne? Czy kioski uwzględnione są po stronie Wykonawcy? (pyt. z Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji Sp. z o.o.)

 Odp: Kioski mogą zostać wypożyczone, chodzi o telewizor/tablet/ścianka z monitorem przy każdym produkcie, gdzie będą wyświetlane specyfikacje, filmy  - główne zalety produktów. Wymiary kiosków od 27'' – 51'', mogą zostać uwzględnione po stronie wykonawcy.

 Pytanie 2: W nawiązaniu do wymaganego wyposażenia stoiska- zamówione i opłacone u organizatora lub zakupione - produkcja projektów graficznych, programowanie aplikacji oraz plików. Czy należy rozumieć to jako wykonanie filmów promocyjnych oraz aplikacji? W jakim systemie mają być programowane aplikacje? (pyt. z Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji Sp. z o.o.)

 Odp: Produkcja projektów graficznych – key visual stoiska, aktualizacje katalogów, grafiki na produktach. Pliki Video – przygotowanie wersji RU z naszych dotychczasowych filmów  ENG – tłumaczenia, lektor, napisy.

 Pytanie 3: W nawiązaniu do pozostałych wymogów w tym consulting (otoczenie prawne i biznesowe). W jaki sposób oczekują Państwo spełnienie tego warunku? (pyt. z Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji Sp. z o.o.)

 Odp: Porady prawne związane z umowami między organizatorem, wykonawcą.

Pytanie 4: Osoby z Polski są obecne na targach zgodnie z zapytaniem ofertowym do dnia 05.09.2019, a tłumacze są potrzebne do dnia 07.09 (do końca targów) czy to pomyłka czy tak powinno być? (pyt. z IEC Poland Sp. z o.o.)

Odp: Tak, tłumacze są potrzebni do końca targów.

Pytanie 5: Usługa noclegu: „wybór docelowego hotelu powinno nastąpić do dnia 7 września 2018….” – czy mogłabym prosić o prawidłową datą? (pyt. z IEC Poland Sp. z o.o.)

Odp: Wybór docelowego noclegu do dnia 7 czerwca 2019 - zaszła tam mała pomyłka literowa.

Pytanie 6: Czy p.VI – usługi oferenta w przeciągu 3 ostatnich lat powinny być o minimalnej wartości 200 tysięcy złotych łącznie czy za każdą usługę? (pyt. z IEC Poland Sp. z o.o.)

Odp: Wartość minimalna za każdą usługę.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 29.05.2019 r. O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA w ramach Zapytania ofertowego z dn. 17.05.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. Navi360 Sp. z o.o., Sroczyn 14, 62-280 Kiszkowo | Data 28.05.2019, godz: 09:40 | 330 100zł netto/ 406 023 zł brutto

2. PERFEKT Anna Rudzka, ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo  | Data 28.05.2019, godz: 12:41  | 310 000zł netto/ 379 345 zł brutto

3. Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp.z.o.o. ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa | Data 28.05.2019, godz: 12:54  | 708 864 zł netto/ 871 902,72 zł brutto

4. IEC Poland Sp.z.o.o., ul. Niegolewskich 22/1, 60-231 Poznań| Data 28.05.2019, godz: 12:56  | 1 073 170,73zł netto/ 1 320 000zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę PERFEKT Anna Rudzka, Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.