A+
A-
X
17
grudnia
2021

Zapytanie Ofertowe z dn. 17.12.2021

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Singapore Airshow 2022

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

UWAGA! Z uwagi na lot powrotny dopuszczamy wydłużenie czasu przelotu o +1 godz. tj. maksymalnie 21h

UWAGA!!!! W dniu 21.12.2021r. oraz 28.12.2021r. ogłoszenie zostało zmienione - nowe zapytanie ofertowe wraz z pytaniami i odpowiedziami znajdują się w plikach do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 03.01.2022r. do godz. 12:00

Zmiana - pierwotna treść: USŁUGA TRANSPORTU OSÓB: a) Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach: • Katowice lub Kraków / Polska – Singapur 6 osób – przylot w dniu 13.02.2022 r., wylot w dniu 20.02.2022 r. b) Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją zwrotu, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 13 godz. w jedną stronę z maksymalnie 1 przesiadką.

Zmiana - nowa treść: 1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB: a) Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach: • Katowice lub Kraków / Polska – Singapur 6 osób – przylot w dniu 13.02.2022 r., wylot w dniu 20.02.2022 r. b) Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją zwrotu, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 20 godz. w jedną stronę z maksymalnie 2 przesiadkami

Pierwotna treść: b) Hotel powinien znajdować się w miejscu dogodnym komunikacyjnie w odległości nie większej, niż 6 km od miejsca odbywania się targów

Nowa treść: b) Hotel powinien znajdować się w miejscu dogodnym komunikacyjnie w odległości nie większej, niż 6 km od miejsca odbywania się targów lub od centrum miasta.

W dniu 13.01.2022r. postepowanie zostało unieważnione. Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.