A+
A-
X
19
czerwca
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 19.06.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 19.06.2019r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Aviation Expo BrisBane 2019 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.19.06.2019r.

Pytanie 1: Informacja w odniesieniu do części zamówienia dotyczącej projektu roll up/ścianki. Jeśli dobrze rozumiemy, chodzi o stworzenie całościowego projektu od podstaw a nie jedynie wydrukowanie treści którą udostępniliby Państwo a zatem czy mają Państwo jakieś wytyczne lub szczególne wymagania względem tego punktu pozwalające na właściwe oszacowanie kosztu jego wykonania. (pyt. Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.)

Odp: Chodzi o wykonanie projektu wraz z wydrukiem, po naszej akceptacji, oraz wykonaniem w takiej funkcjonalności, jak podano w ZO.

Pytanie 2: Opis przedmiotu zamówienia dotyczący usługi transportu osób, sugeruje wycenę rezerwacji indywidulanych a nie rezerwacji grupowych umożliwiających zmianę lub podanie nazwisk na 7 dni przed wylotem, w związku z tym czy posiadacie Państwo listę osób będących pasażerami, abyśmy mogli założyć wstępne rezerwacja i przedstawić Państwu realną ofertę? Czy taka lista będzie znana w chwili wybrania oferenta? (pyt. ATA Sp. z o.o.)

Odp:  Nazwiska osób podamy po wybraniu oferenta.

Pytanie 3: Co ma obejmować koszt wynajmu samochodu? Bo możemy przedstawić ofertę na wynajem samochodów z ubezpieczeniem podstawowym, a wszystkie dodatkowe koszty, tupu dotankowanie, pełne ubezpieczenie, ewentualne obciążenia za naprawy – pokryliby Państwo we własnym zakresie(pyt. ATA Sp. z o.o.)

Odp: Samochód z pełnym ubezpieczeniem.

 

Pytanie 4: Podaliście Państwo wymiary roll-up 230x300cm. Czy ten wymiar dotyczy walizki już po złożeniu roll-up’a? Jeżeli nie to poprosilibyśmy o podanie rzeczywistych wymiarów bagażu. (pyt. ATA Sp. z o.o.)

 

Odp: Podano wymiary roll-upa po rozłożeniu. Po złożeniu ma być w standardzie normalnego bagażu rejestrowanego.

Zawiadomienie z dn.02.07.2019r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 19.06.2019r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

Cristal Travelnet Sp z o.o ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk - Data: 01.07.2019r. 13:35 79 400 zł netto/ 79 400 zł brutto

CKP sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna, Data: 01.07.2019r. 13:34 Cena: 79 500 zł netto/ 79 500 zł brutto

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa, Data: 01.07.2019r. 11:59 Cena: 96 841,49 zł netto/ 96 841,49 zł brutto

Insur Invest Ul. Piłsudskiego 4 88-300 Mogilno, Data: 27.06.2019r. 13:06 Cena: Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania parametrów usługi w zakresie przelotów i noclegu.

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.