A+
A-
X
19
sierpnia
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 19.08.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w "Autoexpo Africa 2022" Tanzania, uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

W dniu 30.08.2022 dodano plik z zadanymi pytaniami i odpowiedziami do nich.

Na adres zamawiającego, swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:
1. GM Synergy Sp. z o.o. sp. jawna/ ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów/ 99 896 zł netto/ Data: 31.08.2022 godz.: 8:00
2. PERFEKT Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13e 15-604 Stanisławowo/ 86 450,00 zł netto/ Data: 31.08.2022 godz.: 8:28.
3. SUN&MORE Sp. z o.o./ ul. A.Madalińskiego 8/215 70-101 Szczecin/ 88 000 zł netto/ 31.08.2022 godz.: 8:39
4. "AGENT" Jarosław Sygnowski/ ul. Maszki 129A 24-204 Wojciechów/ 1 604,00 zł netto / 31.08.2022 godz.: 9:42

W wyniku oceny wybrano ofertę PERFEKT Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.