A+
A-
X
19
grudnia
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 19.12.2019

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Pacific Northwest Aerospace Alliance Conference 2020 in Seattle uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

 

"Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0002/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych"

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Zadane pytania oraz udzielone do nich odpowiedzi znajdują się w plikach do pobrania.

Zawiadomienie z dn.08.01.2020r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 19.12.2019r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

CKP sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna Data:  03.01.2020r. Godz.: 15:50 Cena: 164 340 zł netto/ 164 340 zł brutto

Sun & More Sp. z o.o. Ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin Data: 03.01.2020r. Godz.: 15:30 Cena: 122 100 zł netto/ 122 100 zł brutto

Biuro Turystyki BIAL – TUR Sp. z o.o. Ul. Krakowska 17 15-875 Białystok Data: 03.01.2020r. Godz.: 15:37 Cena: 157 390 zł netto/ 157 390 zł brutto

UpHotel Sp. z o.o. Ul. Solna 4 58-500 Jelenia Góra Data: 03.01.2020r. Godz.: 14:53 Cena: Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów.

Cristal Travelnet Sp z o.oul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk Data: 03.01.2020r. Godz.: 15:29 Cena: 121 000 zł netto/ 121 000 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.