A+
A-
X
20
września
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 20.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.09.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu na misję do Toronto/Kanada dla uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

UWAGA!!! Zadane pytania i udzielone odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 20.09.2018 r.

Pytanie 1: w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.09 br. dotyczącym organizacji wyjazdu na misję do Toronto/Kanada dla uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego, poprosiłabym o doprecyzowanie czy informacja o wylocie z 3 polskich lotnisk (Katowice, Warszawa, Wrocław) oznacza, że:

- każde z tych lotnisk jest akceptowalne, jeśli dla któregoś uda się znaleźć najkorzystniejszą ofertę czy

- pasażerowie będą lecieć ze wszystkich lotnisk w różnym rozkładzie osobowym? (pyt. z firmy Orient Travel Sp. z o.o.) 

Odp: Pasażerowie będą lecieć z wszystkich lotnisk w różnym rozkładzie osobowym.

 

Pytanie 2: W przypadku jeśli pasażer wyleci z Polski do Kanady w dniu 14.10 to ląduje w Kanadzie tego samego dnia a nie dnia następnego w związku z tym zakwaterowanie powinno nastąpić 14.10, a nie 15.10 jak Państwo o tym piszą. W przypadku jeśli lądowanie w Polsce ma nastąpić 19.10 wylot z Kanady powinien być dnia 18.10, a nie 19.10  jak Państwo na to wskazują. W przypadku jeśli wylot z Kanady będzie dnia 19.10 lądowanie w Polsce nastąpi 20.10. Proszę o określenie dokładnie w jakim terminie na nastąpić wyjazd do Kanady. )? (pyt. z firmy Top – Podróże Sp. z o.o.)

Odp: Odwołując się do treści Zapytania Ofertowego z dn. 20.09.2018 r. przylot do Toronto/Kanada powinien mieć miejsce w dniu 15.10.2018 r. w okolicach godziny 12:00 czasu lokalnego, wobec powyższego pierwszą doba hotelowa powinna rozpocząć się w dniu 15.10.2018 r.  Natomiast lot powrotny powinien być tak zorganizowany, aby uczestnicy byli w Polsce nie później niż 19.10.2018 r. w godzinach wieczornych, należy dopasować najoptymalniej godziny lotów, by uczestnicy mogli efektywnie wykorzystać czas podczas misji wyjazdowej.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 28.09.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 20.09.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. HOLIDAY TOUR Szymon Wołkowicz, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa | Data 26.09.2018, godz: 16:50 | 70 632,20 zł netto / 70 632,20 zł brutto

2. Sun & More Sp. z o.o., ul.Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin | Data 28.09.2018, godz: 09:09 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia.

3. TOP-PODRÓŻE Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin |Data 28.09.2018, godz: 10:23 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów i ubezpieczenia. Dodatkowo oferent nie przedłożył dokumentów potwierdzających posiadane, wymagane ubezpieczenie.

4. Cristal Travelnet Sp z o.o, ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk |Data 28.09.2018, godz: 11:39 |63 900 zł netto / 63 900 zł brutto

5. CKP Sp. z o.o ul. Rynek 5, 43-200 Pszczyna|Data 28.09.2018, godz: 11:51 | 63 400 zł netto / 63 400 zł brutto

6. Orient Travel ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice |Data 28.09.2018, godz: 11:53 | 65 321 zł netto / 65 321 zł brutto

 

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy CKP Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.