A+
A-
X
20
grudnia
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 20.12.2019

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa  Air Show Singapour 2020 dla 8 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

 

„Działania biznesowo-promocyjne na rzecz internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego” POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Zadane pytania oraz udzielone do nich odpowiedzi znajdują się w plikach do pobrania. - Plik Edytowany

Zawiadomienie z dn.10.01.2020r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 20.12.2019r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli nastepujący wykonawcy:

CKP sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna/ Data: 07.01.2020r. Godz.: 15:52 Cena: 61 000 zł netto/ 61 000 zł brutto

Delta Tour Sp. z o.o. Ul. Czerska 18 00-732 Warszawa / Data: 07.01.2020r. Godz.: 13:15/ Brak podania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów

Orient Travel Sp. z o.o. Ul. Warszawska 36 40-010 Katowice/ Data: 07.01.2020r. Godz.: 14:55/Brak złożenia wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego

Holiday Tour Szymon Wołkowicz Ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa / Data: 07.01.2020r. Godz.: 14:56/70 651,25 zł netto/ 70 651,25 zł brutto

Top Podróże Sp. z o.o. Ul. Plac Zwycięstwa 1 70-233 Szczecin/ Data: 07.01.2020r. Godz.: 09:26/75 768 zł netto/75 768 zł brutto

Cristal Travelnet Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 07.01.2020r. Godz.: 15:28/ 71 100 zł netto/ 71 100 zł brutto

Biuro Turystyki BIAL – TUR Sp. z o.o. Ul. Krakowska 17 15-875 Białystok/ Data: 07.01.2020r. Godz.: 11:19/ 64 820 zł netto/ 64 820 zł brutto

Tourasia Polska S.A. Ul. Wołoska 18 02-675/ Data: 07.01.2020r. Godz.: 15:53/ Brak podania konkretnych parametrów usługi w zakresie przelotów oraz brak referencji od trzech podmiotów.

W wyniku oceny wybrano ofertę CKP Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania. Ze względu na błąd edytorski zawiadomienie zostało edytowane. Znajduje się w załączniku.