A+
A-
X
21
marca
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 21.03.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej EAA AirVenture 2023
w terminie 22.07 -01.08.2023

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

!!!!UWAGA!!!

W DNIU 22.03.2023R. ZO ZOSTAŁO ZMIENIONE.

"Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją FLEX, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 12 godz. w jedną stronę, lot bezpośredni – do lotu w datach 22.07-01.08.2023 r. W odniesieniu do lotu 22.07-26.07.2023 r., maksymalny czas trwa lotu 15 godz. z maksymalnie 1 przesiadką. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną."

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej dla 23 uczestników projektu, w tym:

 1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB:
 2. Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:
 • Kraków/ Polska – Chicago/ USA – 18 osób – wylot z Polski w dniu 22.07.2023 wylot z USA w dniu 01.08.2023r.
 • Kraków/ Polska – Chicago/ USA – 5 osób – wylot z Polski w dniu 22.07.2023 wylot z USA w dniu 26.07.2023r.

 

 

 1. Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją FLEX, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 12 godz. w jedną stronę, lot bezpośredni. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

 1. Wypożyczenie na miejscu 6 samochodów typu SUV, w terminie 22.07-01.08.2023 r. z możliwością odbioru
  i zwrotu na lotnisku w Chicago. Samochód powinien być w pełni ubezpieczony.
 2. Wypożyczenie na miejscu 2 samochodów typu SUV, w terminie 22.07-26.07.2023 r. z możliwością odbioru
  i zwrotu na lotnisku w Chicago. Samochód powinien być w pełni ubezpieczony.

 1. USŁUGA NOCLEGU, w tym:
  1. Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe min. 4 gwiazdki dla:
 • 18 uczestników misji w dniach – 22.07 – 23.07.2023 r. – 1 nocleg w miejscowości Chicago
 • 18 uczestników misji w dniach – 23.07 – 30.07.2023 r. – 7 noclegów w miejscowości Oshkosh
 • 18 uczestników misji w dniach – 30.07 – 01.08.2023 r. – 2 noclegi w miejscowości Chicago
 • 5 uczestników misji w dniach – 22.07 – 23.07.2023 r. – 1 nocleg w miejscowości Chicago
 • 5 uczestników misji w dniach – 23.07 – 25.07.2023 r. – 2 noclegi w miejscowości Oshkosh
 • 5 uczestników misji w dniach – 25.07 – 26.07.2023 r. – 1 nocleg w miejscowości Chicago

 

 1. Hotel powinien znajdować się nie dalej niż 35 km od centrum miasta Oshkosh, natomiast w Chicago nie dalej niż 10 km od lotniska. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi po 3 propozycje hoteli do każdego miasta, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania;
 2. Wykonawca zapewni hotel z możliwością odwołania rezerwacji. Przy czym stawki ryczałtu za hotel nie powinny przekraczać limitu określonego w przepisach w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 3. Przewidywane zakwaterowanie w osobnych pokojach.
 4. Zapewnienie w hotelu śniadania w formie otwartego bufetu.

 

 

 1. UBEZPIECZENIE
 2. każdego z uczestników misji – tj. 23 uczestników:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – w tym pełnego leczenia COVID-19 (wartość ubezpieczenia min. 500 tys zł/osobę);
 • NNW (wartość ubezpieczenia min. 60 tys zł/osobę);
 • OC (wartość ubezpieczenia min. 200 tys zł);
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 4 tys zł. wraz z ubezpieczeniem bagażu od zniszczenia).

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 22.07 – 01.08.2023 roku.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli:

Cristal Travelnet Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 19-300 Ełk/ Data: 03.04.2023 godz: 10:43/ oferta odrzucona 

Sun&More Sp. z o.o. ul. Madalińskiego 8/215 70-101 Szczecin/ 597 450 zł netto/ 597 450 zł brutto/ data: 03.04.2023 godz. 10:38

PERFEKT Anna Rudzka ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo 399 500,00 zł netto/ 399 500,00 zł brutto/ data: 03.04.2023 godz. 9:26

GMSynergy Sp. z .o.o ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów/ 794 500,00 zł netto/ 794 500,00 zł brutto/ data 03.04.2023 godz. 10:34

Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.