A+
A-
X
22
grudnia
2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 22.12.2020 - Wydłużono termin na składanie ofert!

 

Zapytanie ofertowe z dn. 22.12.2020 

Dotyczy: Zorganizowania wyjazdu i uczestnictwa w targach IDEX 2021 (Abu Dhabi / Zjednoczone Emiraty Arabskie) dla 5 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

W załącznikach zamieszczono plik z zadanymi pytaniami i udzielonymi do nich odpowiedziami z dnia 30.12.2020 oraz 04.01.2021r.

Wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 08.01.2021!!!

Zawiadomienie z dn.18.01.2021r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 22.12.2020r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. MK Business Link/ ul. Braci Wagów 20/136/ 02-791 Warszawa/ Data: 08.01.2021r. godz: 22:46/ Oferta odrzucona

2. Navi360 Sp. z o.o./ ul. Złotowska 64a, 06-189 Poznań/ Data: 08.01.2021 godz: 22:35/ oferta odrzucona

3. Sun & More/ ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin/ Data: 08.01.2021 godz: 13:21/ oferta odrzucona

4. Cristal Travelnet / ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 08.01.2021r. godz: 18:36/ 128 200 zł netto/ 157 686 zł brutto

5.GymSynergy/ ul. Tuszyńska 67, 95 030 Rzgów/ Data: 08.01.2021r. godz:23:46/ 178 000 zł netto/ 218 940 zł brutto

6. Perfekt Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo/ Data: 08.01.2021r. godz: 23:22/ 124 268 zł netto/ 144 799,64 zł brutto

7. Exposure Bartosz Baranowski/ ul. Czerniakowska 178A/4, 00-440 Warszawa/ oferta odrzucona

W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej w załącznikach.