A+
A-
X
23
lutego
2023

Zapytanie Ofertowe z dn.23.02.2023

 

Zapytanie Ofertowe z dnia 23.02.2023 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w targach JEC World 2023 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej.”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

  1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu, uczestnictwa i obsługi w ramach targów JEC World (Paryż, Francja). Targi odbywają się w dniach 25-27 kwietnia 2023r. w obiekcie Paris Nord Villepinte Exhibition Centre (82 Avenue des Nations, 93420 Villepinte - France).

 

ZAWIADOMIENIE Z WYBORU OFERTY!!!

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. J., która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.