A+
A-
X
24
stycznia
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 24.01.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Vietnam Aviation Forum 2023 w terminie 18.03 -26.03.2023

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z zalącznikami znajduje się w plikach do pobrania

UWAGA!!! W dniu 31.01.2023 załączono plik z zadanymi pytaniami i odpowiedziami do nich.

W dniu 10.02.2023 przetarg został rozstrzygniety.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli:

  1. Konsorcjum firm WhyNotTravel Załoga Nasternak sp.k. ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn oraz Blue Sky Travel Sp. z o.o. ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań/ Data:02.02.2023 Godz.: 23:22/ oferta odrzucona
  2. 2. GMSynergy sp. z o.o. sp.j., Tuszyńska 67, Rzgów 95-030/ Data: 03.02.2023 Godz.: 11:08/ oferta odrzucona
  3. 3. Sun & More Sp. Z o.o. Ul. Madalińskiego 8 lok.215/ Data: 03.02.2023 Godz.: 8:56/ 119 000 zł netto/ 119 000 zł brutto
  4. 4. Cristal Travelnet Sp. Z o.o., Ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk/ Data: 03.02.2023 Godz.: 10:44/ 142 220 zł netto/ 142 220 zł brutto
  5. 5. UpHotel Sp. Z o.o., Ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra/ Data: 03.02.2023 Godz.: 10:47/ 176 981,48 zł netto/ 176 981,48 zł brutto  W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Sun and More SP. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie w tej sprawie znajduje się w plikach do pobrania.