A+
A-
X
26
marca
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 26.03.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 26.03.2019 r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w AUVSI XPONENTIAL 2019 (Chicago/USA) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

w ramach projektu pn. Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra.”, POIR.02.03.03-24-0002/18 ,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 04.04.2019 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 26.03.2019 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.HOLIDAY TOUR Szymon Wołkowicz, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa  | Data 02.04.2019 godz: 13:34 |146 147,15 zł netto /146 147,15 zł brutto

2. Biuro Turystyki BIAL-TUR Sp. z o.o., ul. Krakowska 17, 15-875 Białystok | Data 02.04.2019 godz:16:16 |Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie transportu, noclegów i ubezpieczenia.

3.Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin |Data 03.04.2019 godz:11:19 | Oferta odrzucona w związku z brakiem wskazania konkretnych parametrów usługi w zakresie transportu.

4. CKP Spółka z o.o., Rynek 5, 43-200 Pszczyna |Data 03.04.2019 godz:11:46 | 95 900 zł netto /95 900 zł brutto

5. Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewcza 15, 19-300 Ełk | Data 03.04.2019 godz:11:46 | 89 900 zł netto /89 900 zł brutto

 W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.