A+
A-
X
26
sierpnia
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 26.08.2019

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji World of Drones Congress 2019 Brisbane uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

Zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi zostały zamieszczone w załaczniku.

 

Zawiadomienie z dn.05.09.2019r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd. 26.08.2019r.

CKP sp. z o.o. Rynek 5 43-200 Pszczyna / 04.09.2019r. Godz.: 10:50/ 58 500 zł netto/ 58 500 zł brutto
Tourasia Polska S.A. Ul. Wołoska 18 02-675 Warszawa / 04.09.2019r. Godz.: 10:51 / 60 755,70 zł netto/ 60 755,70 zł brutto
Cristal Travelnet Sp z o.o. ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk / 04.09.2019r. Godz.: 10:42 / 44 860 zł netto / 44 860 zł brutto
Top Podróże Sp. z o.o. ul. Plac Zwycięstwa 1, 70-233 / 04.09.2019r. Godz.: 08:57 / 51 612 zł netto / 51 612 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w plikach do pobrania.