A+
A-
X
27
maja
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 27.05.2022

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej Expomecanica y Autopartes – Lima/ Peru 2022

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

 

W ramach projektu: „Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej ”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

UWAGA!!!

W dniu 07.06.2022r. opublikowano pytania i odpowiedzi do załączonego Zapytania Ofertowego - prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami. Wydłużono równiez termin na składanie ofert do dnia 09.06.2022r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie:

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Perfekt Anna Rudzka/ ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo/ Data: 09.06.2022r. Godz.: 09:31/ 165 000 zł netto/ 165 000 zł brutto

GmSynergy Sp. z o.o. Sp. jawna/ ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów/ Data : 09.06.2022r. Godz.: 09:44/ oferta odrzucona

Orient Travel Sp. Z.o.o./ Ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice/ Data : 09.06.2022r. Godz.: 10:06/ oferta odrzucona

W wyniku oceny wybrano ofertę Perfekt Anna Rudzka. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.