A+
A-
X
29
stycznia
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 29.01.2018

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 29.01.2018 r.

Dotyczy: Organizacji wizyty studyjnej oraz misji wyjazdowej – Nevada 2018 dla 6 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 09.02.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 29.01.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Top - Podróże Sp. z o.o. | Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin |46 713 zł brutto

Sun & More Sp. z o.o. | ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin | 45 000 zł brutto

Cristal Travelnet Sp. z o.o. | Mickiewicza 15, 19-300 Ełk | 36 600 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o.  Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.