A+
A-
X
29
maja
2019

Zapytanie Ofertowe z dn. 29.05.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 29.05.2019r.

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w Silicon Valley International Invention Festival California/USA oraz organizacji wizyty studyjnej oraz misji wyjazdowej Nevada 2019 dla 3 uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

W ramach projektu:

„Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno–biznesowym, w powiązaniu z działalnością badawczo – rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Pytania i odpowiedzi w ramach Zapytania ofertowego z dn.29.05.2019r.

Pytanie 1: W jakich datach mają być wynajęte samochody dla 2 osób i 3 osób ?(pyt. BT "BIAL-TUR" sp. z o.o..)

Odp: Wynajem w dniu przylotu na lotnisku docelowym (San Jose, Kalifornia/USA). Zwrot w dniu wylotu do Polski w Las Vegas.

Pytanie 2: Jakie są miasta odbioru i zwrotu samochodów ? (pyt. BT "BIAL-TUR" sp. z o.o..)

Odp: Odbiór – lotnisko przylotu, jw. Zwrot – Las Vegas – czyli miejsce wylotu do Polski.

Pytanie 3: Co dokładnie rozumieją Państwo przez koszty użytkowania samochodu ? Czy tylko paliwo, czy też inne np. parkingi, dodatkowe ubezpieczenie ze zniesieniem wkładu własnego itp. ? (pyt. BT "BIAL-TUR" sp. z o.o..)

Odp: Paliwo i ubezpieczenia.

Zawiadomienie z dn.10.06.2019r. o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty w ramach zapytania zd.29.05.2019r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1.Sun&More Sp.z o.o., ul.Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin / Data 06.06.2019r. godz.:14:22/ 57 665 zł netto/ 57 665 zł brutto

2.Cristal Travelnet Sp.z o.o., ul.Mickiewicza 15, 19-300 Ełk/ Data 07.06.2019r. godz.:13:38/ 42 300 zł netto/ 42 300 zł brutto

3. Top-Podróże Sp.z o.o., Pl.Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin/ Data 07.06.2019r. godz.:13:57/ 57 790 zł netto/ 57 790 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp.z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej w plikach do pobrania.