A+
A-
X
31
stycznia
2022

Zapytanie Ofertowe z dn. 31.01.2022 - EDYCJA w dniu 14.02.2022- wydłużono termin na składanie ofert

 

Dotyczy:

Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej HAI HELI-EXPO 2022, USA wraz ze spotkaniem B2B, 5-14.03.2022r.

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w plikach do pobrania.

!!!UWAGA!!! UWAGA!!!

W dniu 14.02.2022r. zamieszczono plik z zadanymi pytaniami i udzielonymi do nich odpowiedziami w związku z tym termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 15.02.2022r. do godz.14:00

W dniu 03.02.2022r. zamieszczono plik z zadanymi pytaniami i udzielonymi do nich odpowiedziami, edytowano zapytanie ofertowe w poniższym zakresie i wydłużono termin na składanie ofert.

Zmiana - pierwotna treść:

1. b) Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją zwrotu i zmian terminów rezerwacji oraz lotnisk do 24 godz. przed planowaną podróżą, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 18 godz. w jedną stronę z maksymalnie 1 przesiadką (dotyczy lotu na trasie Kraków – Dallas oraz Warszawa – Dallas oraz Monachium – Dallas-Monachium) , gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 14 godz. w jedną stronę z maksymalnie 1 przesiadką (dotyczy lotu na trasie Miami – Kraków oraz Miami - Warszawa),natomiast czas trwania podróży na trasie Dallas – Portland nie przekroczy 5 godz. bez przesiadek, a podróży na trasie Dallas – Miami nie przekroczy 4 godz. bez przesiadek . Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 14 dni przed terminem wyjazdu, z zastrzeżeniem że bilety lotnicze będą posiadały możliwość zwrotu do 24 godz. przed planowaną podróżą. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 10 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Zmiana - nowa treść:

  1. b) Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją zwrotu i zmian terminów rezerwacji oraz lotnisk (bilet w opcji Economy Flex), gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 18 godz. w jedną stronę z maksymalnie 1 przesiadką (dotyczy lotu na trasie Kraków – Dallas oraz Warszawa – Dallas oraz Monachium – Dallas-Monachium) , gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 14 godz. w jedną stronę z maksymalnie 1 przesiadką (dotyczy lotu na trasie Miami – Kraków oraz Miami - Warszawa),natomiast czas trwania podróży na trasie Dallas – Portland nie przekroczy 5 godz. bez przesiadek, a podróży na trasie Dallas – Miami nie przekroczy 4 godz. bez przesiadek . Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 14 dni przed terminem wyjazdu, z zastrzeżeniem że bilety lotnicze będą posiadały możliwość zwrotu (bilet w opcji Economy Flex). Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 10 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Na adres Zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący wykonawcy:

  1. Sun and More Sp. Z o.o. /Ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 70-101 Szczecin/ Data: 2022-02-15 godz. 10:44
  2. Cristal Travelnet Sp. z o.o. / Ul. Wojska Polskiego 34, 19 – 300 Ełk/ Data: 2022-02-15 gosz. 13:46

W wyniku oceny wybrano ofertę Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się w załącznikach.

W dniu 24.02.2022r. wykonawca zrezygnował z podpisania umowy na realizację niniejszego zapytania ofertowego.