A+
A-
X
30
listopada
-0001

ZO 14.06.2023

 

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej „Spotkania B2B z firmą KingTech Turbines International wraz z konferencją Commercial UAV Expo”
29.08-09.09.2023 r.

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej.”, POIR.02.03.03-24-0001/20, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej dla 5 uczestników projektu, w tym:

 1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB:
 2. Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:
 • Warszawa/ Polska –Los Angeles/ USA – 5 osób – wylot z Polski w dniu 29.08.2023 wylot z USA w dniu 09.09.2023r.

 

 1. Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją FLEX, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 13 godz. w jedną stronę, bez przesiadek. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

 1. Wypożyczenie na miejscu 2 samochodów, z możliwością odbioru i zwrotu na lotnisku w Los Angeles.
 2. USŁUGA NOCLEGU, w tym:
  1. Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe min. 3 gwiazdki dla:
 • 5 uczestników misji w dniach – 29.08-04.09.2023 r. – 6 noclegów w miejscowości Los Angeles
 • 5 uczestników misji w dniach – 04.09-08.09.2023 r. – 4 noclegi w miejscowości Las Vegas
 • 5 uczestników misji w dniach – 08.09-09.09.2023 r. – 1 nocleg w miejscowości Los Angeles

 

 

 1. Hotel w Los Angeles oraz w Las Vegas powinien znajdować się nie dalej niż 10 km od centrum miasta. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania;
 2. Wykonawca zapewni hotel z możliwością odwołania rezerwacji. Przy czym stawki ryczałtu za hotel nie powinny przekraczać limitu określonego w przepisach w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 3. Przewidywane zakwaterowanie w osobnych pokojach.
 4. Zapewnienie w hotelu śniadania w formie otwartego bufetu.

 

 

 1. UBEZPIECZENIE
 2. każdego z uczestników misji – tj. 5 uczestników:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – w tym pełnego leczenia COVID-19 (wartość ubezpieczenia min. 500 tys zł/osobę);
 • NNW (wartość ubezpieczenia min. 60 tys zł/osobę);
 • OC (wartość ubezpieczenia min. 200 tys zł);
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 4 tys zł. wraz z ubezpieczeniem bagażu od zniszczenia).

 

 1. POZOSTAŁE
  Oferent zapewni bilety wejściowe dla każdego uczestnika, na wszystkie dni trwania wydarzenia Commercial UAV Expo, tj. 05.09-07.09

 

Dołączone pliki:
zal1
zal2
zal3
ZO