A+
A-
X
14
czerwca
2023

ZO 14.06.2023 - edit

 
 1. !!! UWAGA !!!

  w dniu 15.06.2023 r. ZO zostało edytowane w zakresie doprecyzowania kwestii związanych z biletami wejściowymi na targi. Nowe brzmienie:
  4. POZOSTAŁE Oferent zapewni bilety wejściowe dla każdego uczestnika, na wszystkie dni trwania wydarzenia Commercial UAV Expo, tj. 05.09-07.09, w opcji FULL CONFERENCE.

 2. Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej „Spotkania B2B z firmą KingTech Turbines International wraz z konferencją Commercial UAV Expo”
  29.08-09.09.2023 r.

   

  Kod i nazwa CPV:

  55100000-1 Usługi hotelarskie

  60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

  60400000-2 Usługi transportu lotniczego

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej dla 5 uczestników projektu, w tym:

 1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB:
 2. Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:
 • Warszawa/ Polska –Los Angeles/ USA – 5 osób – wylot z Polski w dniu 29.08.2023 wylot z USA w dniu 09.09.2023r.

 

 1. Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją FLEX, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 13 godz. w jedną stronę, bez przesiadek. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

 1. Wypożyczenie na miejscu 2 samochodów, z możliwością odbioru i zwrotu na lotnisku w Los Angeles.
 2. USŁUGA NOCLEGU, w tym:
  1. Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelu spełniającym standardy międzynarodowe min. 3 gwiazdki dla:
 • 5 uczestników misji w dniach – 29.08-04.09.2023 r. – 6 noclegów w miejscowości Los Angeles
 • 5 uczestników misji w dniach – 04.09-08.09.2023 r. – 4 noclegi w miejscowości Las Vegas
 • 5 uczestników misji w dniach – 08.09-09.09.2023 r. – 1 nocleg w miejscowości Los Angeles

 

 

 1. Hotel w Los Angeles oraz w Las Vegas powinien znajdować się nie dalej niż 10 km od centrum miasta. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 3 propozycje hoteli, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania;
 2. Wykonawca zapewni hotel z możliwością odwołania rezerwacji. Przy czym stawki ryczałtu za hotel nie powinny przekraczać limitu określonego w przepisach w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 3. Przewidywane zakwaterowanie w osobnych pokojach.
 4. Zapewnienie w hotelu śniadania w formie otwartego bufetu.

 

 

 1. UBEZPIECZENIE
 2. każdego z uczestników misji – tj. 5 uczestników:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – w tym pełnego leczenia COVID-19 (wartość ubezpieczenia min. 500 tys zł/osobę);
 • NNW (wartość ubezpieczenia min. 60 tys zł/osobę);
 • OC (wartość ubezpieczenia min. 200 tys zł);
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 4 tys zł. wraz z ubezpieczeniem bagażu od zniszczenia).

 

 1. POZOSTAŁE
  Oferent zapewni bilety wejściowe dla każdego uczestnika, na wszystkie dni trwania wydarzenia Commercial UAV Expo, tj. 05.09-07.09

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę PERFEKT Anna Rudzka, która uzyskała max. liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty, złożonych przez:

Cristal Travelnet Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk / 124 000 zł netto/brutto / 23.06.2023 r. 14:39

SUN & MORE Sp. z o.o. ul. A. Madalińskiego 8, lok. 215, 70-101 Szczecin / 98 000 zł netto/brutto / 23.06.2023 r. 13:22

PERFEKT Anna Rudzka ul. Słonecznikowa 13E, 15-604 Stanisławowo / 81 500 zł netto/brutto / 23.06.2023 r. 10:23

ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice / 154 256,10 zł netto/brutto / BAZA KONKURENCYJNOŚCI / oferta odrzucona

szczegółowe zawiadomienie znjaduje się w plikach do pobrania.