A+
A-
X
01
grudnia
2023

ZO nr 20 z dn. 01.12.2023

 

Przedmiot zamówienia zawiera

 1. Licencja niewyłączna na technologie produkcji dronów i ich podsystemów. Licencja otwarta (ilościowo i terytorialnie) na produkowanie, modyfikacje i eksploatowanie (w tym sprzedaż oraz dalsze odsprzedaże licencji) na strukturę zaawansowanego wielowirnikowca. Dokumentacja techniczna i technologiczna.

 

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia

Zakup dotyczy samej struktury platformy wielowirnikowej (z zestawem napędowym silnik-śmigło), bez wyposażenia w urządzenia do kontroli lotu oraz w jakiekolwiek moduły zadaniowe. Każdy z potencjalnych użytkowników platformy dostosuje ją docelowo do własnych potrzeb i wyposaży w dedykowane rozwiązania.

Zakup licencji dotyczy dokumentacji struktury wielowirnikowca o zaawansowanych parametrach techniczno-operacyjnych, odbiegających znacznie od standardowych urządzeń. Oczekuje się,
że bezzałogowy statek powietrzny charakteryzować się będzie uniwersalnym zastosowaniem dla wielu rodzajów operacji lotniczych. Tym samym postawiono wysokie wymagania co do parametrów technicznych, a docelowo operacyjnych platformy wielowirnikowca, aby promować rozwiązania innowacyjne
i zaawansowane, a przez to umożliwić zastosowanie platformy do wymagających operacji i zadań, wymagających znacznego udźwigu ładunku użytecznego, relatywnie długiego czasu lotu oraz dzielności statku powietrznego podczas lotu (np. odporność na wiatr i porywy).

 

Licencja ma mieć charakter niewyłączny - nie jest celem Zamawiającego zakup praw autorskich
i majątkowych na wyłączność.

Licencja ma mieć charakter otwarty:

 • czasowo - bez ograniczeń czasowych
 • ilościowo - bez limitów rozmiaru produkcji i użytkowania
 • terytorialnie - licencja ważna na obszarze całego świata
 • w zakresie użytkowania licencji - na jej podstawie Zamawiający ma mieć możliwość produkcji, ma mieć prawo do dowolnego modyfikowania projektu (czyli dokumentacji technicznej
  i technologicznej) (przy czym modyfikacje projektu pozostają wyłączną własnością Zamawiającego), eksploatowania wyników licencji (np. sprzedaży produkowanych na jej podstawie platform bezzałogowych) jak i samej licencji (Zamawiający ma mieć prawo sprzedaży oraz dalszej odsprzedaży licencji).

 

Wymagania w stosunku do platformy bezzałogowej:

Wymagania techniczne:

 • układ czterowirnikowca
 • masa struktury z silnikami i śmigłami poniżej 0,9 kg
 • struktura o dużej sztywności i wytrzymałości - brak uszkodzeń zasadniczej struktury przy upadku (pozycja horyzontalna) z wysokości min. 2 m

 

Wymagania operacyjne:

 • udźwig użyteczny min 450 g
 • czas lotu min. 25 min
 • odporność na wiatr do 12 m/s

 

Gwarancja:

Udzielenie gwarancji na kompletność i poprawność przekazywanej dokumentacji technicznej
i technologicznej na okres min. 36 miesięcy od momentu jej protokolarnego odbioru.