A+
A-
X
13
grudnia
2023

ZO nr 26 z dnia 13.12.2023

 

Dzień dobry, Proszę o podanie dokładnie jakiego certyfikatu wymagają Państwo do łączności ziemia/powietrze, w kontekście zapisu: " (...)certyfikowane radiostacje do komunikacji w obszarze ziemia – powietrze oraz człowiek – statek powietrzny)".

Udzielono odpowiedzi


Dopuszczone do użytku w Polsce przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Polska Norma.

UWAGA !!! W ZAŁĄCZNIKACH DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ EDYTOWANE ZO! TERMIN ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 21.12.2023 R.

NOWE BRZMIENIE:

Przedmiotem zamówienia jest Naziemny mobilny sprzęt komunikacyjny w klasie lotniczej (certyfikowane radiostacje do komunikacji w obszarze ziemia – powietrze oraz człowiek – statek powietrzny),

do koordynacji operacji lotniczych w obrębie lotniska stacjonowania, umożliwiający pracę
w warunkach badawczych wyposażony w: (SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO)

Sprzęt mający zapewnić komunikację dla dwóch samolotów SP-RTB i SP-RTC.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci:

  1. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych naziemnego mobilnego sprzętu komunikacyjnego w klasie lotniczej do koordynacji operacji lotniczych w obrębie lotniska stacjonowania będącej przedmiotem zamówienia.

Przedmiot zamówienia:   Naziemny mobilny sprzęt komunikacyjny w klasie lotniczej (certyfikowane radiostacje do komunikacji w obszarze ziemia – powietrze oraz człowiek – statek powietrzny),

do koordynacji operacji lotniczych w obrębie lotniska stacjonowania, umożliwiający pracę w warunkach badawczych.

Rodzaj zamówienia:          dostawa

Kod CPV (numer i nazwa):               32236000-6 - Radiotelefony

 

Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Naziemny mobilny sprzęt komunikacyjny w klasie lotniczej (certyfikowane radiostacje do komunikacji w obszarze ziemia – powietrze oraz człowiek – statek powietrzny),

do koordynacji operacji lotniczych w obrębie lotniska stacjonowania, umożliwiający pracę w warunkach badawczych wyposażony w:

Sprzęt mający zapewnić komunikację dla dwóch samolotów SP-RTB i SP-RTC. Składnikami sprzętu komunikacyjnego są: dwie radiostacje naziemne stacjonarne, cztery radiostacje przenośne, dwa zestawy anten i zasilaczy do radiostacji naziemnych, słuchawki lotnicze (dwa zestawy na samolot w wersji pro i std) oraz dwie walizki do przechowywania w/w sprzętu.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, stanowiąca Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego w postaci:

  1. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych naziemnego mobilnego sprzętu komunikacyjnego w klasie lotniczej do koordynacji operacji lotniczych w obrębie lotniska stacjonowania będącej przedmiotem zamówienia.

 

Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym parametry, zakresy, ilości itp. są wartościami minimalnymi, których wymaga Zamawiający. Wykonawca może zaoferować wartości lepsze.

 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wszelkich innych rozwiązań, materiałów, produktów równoważnych jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez firmę Avanti G.Jakubowski S.Nogajski., która uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za najkorzystniejszą, w związku z czym zostanie z nią zawarta umowa na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia.