A+
A-
X
17
kwietnia
2023

ZO17042023

 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w misji gospodarczej dla 13 uczestników projektu, w tym:

 1. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB:
 2. Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:
 • Warszawa/ Polska – Langkawi/ Malezja – 13 osób – wylot z Polski w dniu 21.05.2023 wylot z Malezji w dniu 29.05.2023r.

 

 

 1. Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją FLEX, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 24 godz. w jedną stronę, z maksymalnie 2 przesiadkami. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę uczestników wyjazdu nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

 1. USŁUGA NOCLEGU, w tym:
  1. Zapewnienie i organizacja noclegów w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe min. 3 gwiazdki dla:
 • 13 uczestników misji w dniach – 22.05 – 29.05.2023 r. – 7 noclegów w miejscowości Langkawi

 

 1. Hotel powinien znajdować się w Langkawi. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedstawi po 3 propozycje hoteli do każdego miasta, spośród których Zamawiający wybierze miejsce zakwaterowania;
 2. Wykonawca zapewni hotel z możliwością odwołania rezerwacji. Przy czym stawki ryczałtu za hotel nie powinny przekraczać limitu określonego w przepisach w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 3. Przewidywane zakwaterowanie w osobnych pokojach.
 4. Zapewnienie w hotelu śniadania w formie otwartego bufetu.

 

 

 1. UBEZPIECZENIE
 2. każdego z uczestników misji – tj. 13 uczestników:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – w tym pełnego leczenia COVID-19 (wartość ubezpieczenia min. 500 tys zł/osobę);
 • NNW (wartość ubezpieczenia min. 60 tys zł/osobę);
 • OC (wartość ubezpieczenia min. 200 tys zł);
 • ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 4 tys zł. wraz z ubezpieczeniem bagażu od zniszczenia).

 

Kod i nazwa CPV:

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy zawiadamia o nie wybraniu żadnej oferty złożonej w niniejszym postepowaniu w związku z czym zostanie przeprowadzony tryb negocjacji na wykonanie zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia. W załączniku znajduje się szczegółowe zawiadomienie.