Zarząd

Skład zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego:

Prezes zarządu: Krzysztof Krystowski

Wiceprezes zarządu: Jarosław Bulanda

Członek zarządu: Piotr Kowalski