A+
A-
X
04
lipca
2018

Zapytanie ofertowe z dn. 04.07.2018 r.

 

 

Zapytanie Ofertowe z dn. 04.07.2018 r.

DOTYCZY: Organizacji wyjazdu na imprezę targową Drone Expo (Los Angeles, USA) dla 9 uczestników projektu.

Kod i nazwa CPV:

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

UWAGA!!! Pytania i Odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 04.07.2018 r.

Pytanie 1: Proszę o szczegółowe informację dotyczące wynajęcia samochodu. Czy paliwo również powinno być wliczone oraz o przybliżoną eksploatację samochodu w km (pyt. z firmy UpHotel Sp. z o.o.)

Odp: Paliwo powinno być wliczone w koszty wynajęcia, a przybliżone eksploatacja samochodu to 150 km/dzień.

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 21.07.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach Zapytania ofertowego z dn. 04.07.2018 r.

Na adres zamawiającego swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1. TOP Podróże Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 1 70-233 Szczecin |12.07.2018 godz.: 08:51 |169 230 zł netto / 169 230 zł brutto

2. UpHOTEL Sp. z o.o. Ul. Solna 4 58-500 Jelenia Góra |12.07.2018 godz.: 12:32 | Oferta odrzucona w związku z jej niezgodnością z treścią zapytania ofertowego. Oferent mimo wezwania nie złożył odpowiednich wyjaśnień dotyczących treści oferty.

3.  Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska Ul. Czerwonych Maków 10/37 01-493 Warszawa |12.07.2018 godz.: 14:45|Oferta odrzucona w związku z jej niezgodnością z treścią zapytania ofertowego. Oferent mimo wezwania nie złożył odpowiednich wyjaśnień dotyczących treści oferty.

4. Cristal Travelnet Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 15 19-300 Ełk |12.07.2018 godz.: 14:52|124 800 zł netto / 124 800 zł brutto

5. Orient Travel Sp. z o.o. Ul. Warszawska 36 40-010 Katowice |12.07.2018 godz.: 15:00 |199 585 zł netto / 199 585 zł  brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę firmy Cristal Travelnet Sp. z o.o. Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.