Zapytanie Ofertowe z dn. 06.07.2018

Dodano: 2018-07-06

Zapytanie Ofertowe z dn. 06.07.2018 r.

DOTYCZY: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w IAA International Vehicles w Hanowerze uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

Dołączone pliki:

Zapytanie-Ofertowe-06072018-POIR-233-FFLB-INT1.pdf
Zal1-ZO-06072018-POIR-233-FFLB-INT1.docx
Zal2-ZO-06072018-POIR-233-FFLB-INT1.docx
Zal3-ZO-06072018-POIR-233-FFLB-INT1.docx