A+
A-
X
06
lipca
2018

Zapytanie Ofertowe z dn. 06.07.2018

 

 

Zapytanie Ofertowe z dn. 06.07.2018 r.

DOTYCZY: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w IAA International Vehicles w Hanowerze uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

55100000-1 Usługi hotelarskie

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

w ramach projektu pn. „Aktywizacja międzynarodowa Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania o charakterze promocyjno-biznesowym w powiązaniu z działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną zrzeszonych członków Klastra”, POIR.02.03.03-24-0001/17-00,w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej w dołączonych plikach.

UWAGA!!! Pytania i Odpowiedzi w związku z Zapytaniem ofertowym z dn. 06.07.2018 r.

Pytanie 1: Mamy pytanie dotyczące CZĘŚCI II zapytania, a mianowicie opis umieszczony w briefie bardziej odpowiada opisowi koncepcji zjawiska ROUTE TO MARKET niż REAL TIME MARKETING. Bardzo prosimy o doprecyzowanie kwestii, jeśli chodzi o real time marketing o jakie konkretnie zachowania i modele biznesowe chodzi. (pyt. z firmy Allegro Sp. z o.o. Sp. k.)

Odp: Przedstawiony opis w zapytaniu dotyczy wyłącznie koncepcji RTM (REAL TIME MARKETING), która rozumiana jest jako wykonanie projekcji technicznego działania modelu RTM. Żadne z przedstawionych wymagań nie jest ukierunkowane na model Routes-to-Market, czyli najkrótszej drogi do Klienta. Model zdefiniowany w zapytaniu mówi o koncepcji, wizualizacji rozwiązania / systemu wyświetlającego treści marketingowe na powierzchni zabudowy naczep i przyczep, które są zależne w czasie rzeczywistym od różnych parametrów otoczenia w tym informacji np. przekazanych z systemów telematycznych.”

 

ZAWIADOMIENIE z dn. 10.08.2018 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II w ramach Zapytania ofertowego z dn. 06.07.2018 r.

Na adres zamawiającego z swoją ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

CZĘŚĆ I :

Allegro Sp. z o.o. Sp. k., ul. J. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa|08.08.2018 godz.: 11:52 |2 518 962,44 zł netto / 2 934 916,57 zł brutto

CZĘŚĆ II

ALIEN FX Sp. z o.o., ul. Jana Chryzostoma Paska 2a, 01-640 Warszawa|08.08.2018 godz.: 11:00 |219 990,75 zł netto / 270 588,62 zł brutto

W wyniku oceny wybrano ofertę:

dla CZĘŚĆ I:

firmy Allegro Sp. z o.o. Sp. k.

dla CZĘŚĆ II:

firmy ALIEN FX Sp. z o.o.

Szczegółowe zawiadomienie znajduje się poniżej, w plikach do pobrania.