A+
A-
X
06
października
2023

Zapytanie Ofertowe z dn. 06.10.2023 - postępowanie unieważnione

 

!!! UWAGA !!! w plikach do pobrania znajdują się pytania i odpowiedzi oraz zaktualizowane Zapytanie Ofertowe. Postępowanie zostaje wydłużone do 19.10.2023 r. do godz. 19:00. !!!

Dotyczy: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa w SPACE TECH EXPO EUROPE (Brema, Niemcy) uczestników projektu Śląskiego Klastra Lotniczego

 

Kod i nazwa CPV:

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

55100000-1 Usługi hotelarskie

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

W ramach projektu: „Działania biznesowo- promocyjne na rzeczy internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego”, POIR.02.03.03-24-0002/19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy

z siedzibą w Kaniowie (43-512) przy ul. Stefana Kóski 43

NIP: 5472085992

REGON: 24086188

KRS: 257988

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa w targach SPACE TECH EXPO EUROPE (Brema, Niemcy). Targi odbywają się w dniach 14-16 listopada 2023r. w obiekcie Messe Bremen (CONGRESS BREMEN - Messe Bremen, Halle 4 & 5, M3B GmbH, Findorffstrasse 101 28215 Bremen)

 

 1. ZABUDOWA I MONTAŻ STOISKA WYSTAWOWEGO

Zamówiona i opłacona przez Zamawiającego powierzchnia wynosi 48m2 (8m x 6m)

Stoisko: Hala nr 5; 4 boki otwarte (wyspa), stoisko nr G47

Montaż stoiska: termin do ustalenia z organizatorem targów

Demontaż: po zakończeniu targów 16 listopada 2023r.

 

Podstawowym założeniem jest prezentacja Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jako nowoczesnej, innowacyjnej, kreatywnej, o wielkim potencjale organizacji badawczej, konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

 

 1. Wykonanie i montaż stoiska z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 • stoisko łatwo identyfikowalne z marką Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • ekspozycja o charakterze otwartym, sprawiająca wrażenie lekkości i uporządkowana w logiczną całość,
 • stoisko nowoczesne - zgodnie z obecnie obowiązującymi trendami zabudowy,
 • czysta, przejrzysta forma,
 • zastosowanie innowacyjnych systemów prezentacyjnych, takich jak: monitory plazmowe/LCD na ścianie, nowoczesne oświetlenie, którego zadaniem będzie wyeksponowanie produktów prezentowanych przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • kolorystyka: przy zachowaniu bieli i czerni (z elementami zieleni) wynikających z księgi znaku, wprowadzone mogą zostać elementy takie jak: np. drewno (jasne, chłodne odcienie), ewentualnie rozwiązania industrialne (metal, beton) etc.,
 • podłoga: panele (Zamawiający wyklucza zastosowanie wykładziny)
 • zabudowa: Zamawiający wyklucza zastosowanie konstrukcji z zastosowaniem materiału
 • eksponaty prezentowane będą w sposób nowoczesny i odpowiedni do danego eksponatu umożliwiając swobodne poruszanie się na stoisku (zgodne ze specyfikacją zawartą w załączniku Zał.6_Eksponaty_specyfikacja:

o           podesty: zindywidualizowane, wykonane na miarę (np. płyta MDF), w odpowiedniej wysokości (dostosowane w wymiarów eksponatów), umożliwiające wygodne oglądanie eksponatu przez zwiedzających, podświetlane,

o           przeszklone, zindywidualizowane witryny stanowiące element zabudowy w ścianie stoiska, podświetlane. Witryny ze szklanymi półkami i zamykanymi na klucz szklanymi drzwiami.

o           prezentacja eksponatów powinna być zaplanowana w jednym miejscu / ciągu by były widoczne dla obsługi stosika z każdej części.

Na ścianach zabudowy znajdzie się miejsce na logotyp Łukasiewicz -  Instytutu Lotnictwa w języku angielskim. Ponadto w sposób widoczny, nowoczesny i atrakcyjny zostaną wkomponowane hasła informujące o ofercie Instytutu,

 1. Component Development
 • Green Thrusters and Engines
 • Electromagnetic and Pyrotechnical Valves
 • Space Debris Mitigation
 1. Testing Services
 • Environmental Testing
 • Propulsion testing
 • In-flight testing
 1. Advanced Manufacturing and Materials
 • Additive Manufacturing
 • Composite Structures
 • Material and Structures’ Testing

Finalne nazwy eksponatów zostaną potwierdzone w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia targów.

 1. Wymagane wyposażenie stoiska:
 • stoisko będzie posiadać punkt informacyjny (recepcja), nie większy jak 1,5m długości wyposażony w zamykaną (na klucz) szafkę, dostęp do prądu oraz 2 krzesła typu hoker,
 • na stoisku zawieszony zostanie (na ścianie zabudowy) monitor plazmowy/LCD wielkości 65” do prezentacji filmów promocyjnych (dostęp USB),
 • miejsce na ekspozycję ulotek: każdy z eksponatów z Zał.6_Eksponaty_specyfikacja będzie miał dedykowaną kartę produktową w formancie A4, tym samym przy każdym z nich powinno znaleźć się miejsce na zaprezentowanie tejże karty produktowej; ponadto 2 wolnostojące ekspozytory na foldery w formacie A4 (każdy po min. 4 kieszenie),
 • podpisy eksponatów (tabliczki z nazwą w j. angielskim),
 • stoisko zawierać będzie jedną salę konferencyjną: pomieszczenie zamykane (na klucz), wyposażone w stoisko zawierać będzie jedną salę konferencyjną: pomieszczenie zamykane (na klucz), wyposażone w oświetlenie (nie dające ciepła), 1 stół konferencyjny (6-osobowy), 6 krzeseł, monitor plazmowy/LCD do 55” z dostępem USB i HDMI, wieszak, kosz na śmieci, zamykaną szafkę na rzeczy osobiste,
 • na stoisku wygospodarowana zostanie dodatkowa przestrzeń do spotkań, otwarta: 2 stoły z 3 krzesłami,
 • wszystkie meble i inne elementy wyposażenia muszą być w bardzo dobrym stanie technicznym, nowe lub nie noszące śladów uszkodzeń, wykończone estetycznie, czyste,
 • stoisko posiadać będzie zamykane (na klucz) pomieszczenie gospodarcze: magazyn na materiały reklamowe z zapleczem kuchennym - zlew z podłączeniem do wody i odpływem, roboczy blat, kosz na śmieci, czajnik bezprzewodowy, ekspres do kawy (kawa ziarnista, spieniacz do mleka), zastawa jednorazowa (kubki do napojów gorących 400ml – 100 szt., kubki do napojów zimnych 250ml – 100 sztuk, łyżeczki – 100 szt.), lodówka z zamrażarką (do 85cm wysokości); półki / regały systemowe do przechowywania materiałów marketingowych i zastawy,
 • sala konferencyjna oraz pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane obok siebie, w bocznej części stoiska, aby pozostała, otwarta część stoiska stanowiła jedną, spójna część.

oferent zapewni wyposażanie kuchni w artykuły spożywcze: mleko 2% w kartonie (12 kartonów 0,5l), cukier biały porcjowany w saszetkach (100 sztuk saszetek), przekąski: słone paluszki, 300g – 2 opakowania; delicje pomarańczowe: 4 opakowania pojedyncze, praliny kokosowe 230g: 2 opakowania, cukierki czekoladowe w indywidualnych opakowaniach łącznie do 500g; woda gazowana (butelka 0,3l – 50 sztuk), woda niegazowana (butelka 0,3l – 80 sztuk), woda niegazowana (2x5L – baniak)

 • oferent zapewni artykuły potrzebne do utrzymania czystości stoiska (czyszczenie powierzchni wystawienniczych i mebli) – uniwersalny środek czyszczący w sprayu (1szt.), ręcznik papierowy (4 rolki), płyn do zmywania naczyń (0,5l), gąbki do zmywania naczyń (2 szt., worki na śmieci (35l).

 

 1. WIZUALIZACJA PROJEKTU STOISKA

Oferent wraz z ofertą przedstawi wizualizacje zabudowy stoiska wystawowego w minimum 6 widokach z uwzględnieniem wszystkich eksponatów w skali wraz ze szczegółowym opisem wykorzystanych technologii w zabudowie oraz ich wymiarów, oraz usytuowaniem stosika w hali.

III.         WYKONANIE STOISKA

 1. Oferent ma za zadanie przeprowadzenie całej procedury technicznej z organizatorem targów lub przekazanie niezbędnej dokumentacji w celu realizacji stoiska (np. wskazanie zapotrzebowania na prąd, technicznego projektu stoiska zgodnie z wymogami organizatora targów).
 2. Oferent odpowiada za porządek w trakcie wykonywania montażu i demontażu stoiska, zapewnia wykwalifikowany personel, w szczególności: osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz elektryków posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne. Oferent ponosi koszty wywozu elementów stoiska / ich utylizacji, sprzątania itp., odpowiada za organizację pracy zgodnie z przepisami BHP.
 3. Oferent samodzielnie zgłasza dane osobowe ekipy budowalnej oraz pojazdów (na swój koszt) na czas trwania montażu i demontażu stoiska targowego.
 4. Oferent zobowiązuje się do przekazania gotowego stoiska przedstawicielowi Zamawiającego nie później niż w dniu 13 listopada 2023r. do godz. 13:00.
 5. OBSŁUGA STOISKA
 6. Wykonawca w trakcie trwania Wydarzenia zapewnia kompleksową obsługę techniczną i logistyczną na stoisku. W szczególności Wykonawca zapewni prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia stoiska i jego infrastruktury (w szczególności zabudowy, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wiązki elektrycznej, punktów świetlnych itp.).
 7. Wykonawca zapewnieni co najmniej jedną osobę - opiekuna targów, tj.: osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji Umowy.

Zakres zadań opiekuna targów, w szczególności:

 1. odpowiada za kontakt z Organizatorem Targów, w zakresie, o którym mowa w pkt. III.
 2. odpowiada za prawidłowy montaż zabudowy stoiska targowego i wyposażenia targowego, a także eksponatów,
 3. dbałość o prawidłowe funkcjonowanie stoiska w trakcie Wydarzenia,
 4. odpowiada za usuwanie wszelkich wad i usterek w przeciągu 1 godziny od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, które powstaną lub ujawnią się w trakcie użytkowania stoiska, w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem stoiska podczas Wydarzenia,
 5. odpowiada za prawidłowy demontaż stoiska po zakończeniu Wydarzenia oraz przywrócenie miejsca do stanu pierwotnego.
 6. USŁUGA TRANSPORTU OSÓB (3 osoby):
 7. Zapewnienie przelotów tam i z powrotem na trasach:

Warszawa (Lotnisko Chopina) – Brema (Niemcy) –  przylot w dniu 13.11.2023r., wylot w dniu 16.11.2023r.

Oferent zapewni bilety lotnicze z opcją zwrotu, gdzie maksymalny czas trwania podróży nie przekroczy 5 godz. Zamawiający przedstawi Oferentowi ostateczną listę (imienną) uczestników wyjazdu nie później niż 10 dni przed terminem wyjazdu. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny oraz rejestrowany zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie korzystać Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 7 dni poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

 1. USŁUGA TRANSPORTU ZASOBÓW
 2. Zapewnienie i opłacenie transportu wyposażenia targowego w tym eksponatów i materiałów marketingowych z siedziby firmy znajdującej się pod adresem: al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa; waga i wymiary eksponatów uwzględnione zostały w Zał.6_Eksponaty_specyfikacja) i z powrotem.
 3. Oferent zapewnia także na swój koszt załadunek wyposażania targowego w siedzibie Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 oraz rozładunek w miejscu Wydarzenia.
 4. Oferent ustali z Zamawiającym, z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem termin transportu (przed Wydarzeniem). Najpóźniej w dniu załadunku Zamawiający przekaże Oferentowi informacje w zakresie rozmieszczenia, montażu i instalacji eksponatów tj. które eksponaty będzie montował i instalował Wykonawca, a które Zamawiający; będzie również część eksponatów przy, których montażu i instalacji Zamawiający będzie tylko asystował Oferentowi.
 5. Zapewnienie i opłacenie przechowania wyposażenia targowego, w tym eksponatów, w przypadku wcześniejszego dostarczenia materiałów do miejsca docelowego.
 6. Zapewnienie i opłacenie przechowania wyposażenia targowego, w tym eksponatów, w przypadku opóźnienia odbioru materiałów z miejsca, w którym odbywają się targi.
 7. Zapewnienie magazynowania opakowań, skrzyń transportowych wykorzystywanych do transportu eksponatów podczas trwania targów.